Nauja miškų grupė – plantaciniai miškai

plantacinis miškas

Pastaraisiais metais, vystant miško medžių selekciją, įvesta nemažai plantacinių miškų, kuriuose taikomos specialios miškų auginimo technologijos ir dėl medžių spartaus augimo galima trumpesnė kirtimų rotacija. Todėl Miškų įstatyme IV miškų grupė padalinta į du pogrupius: IVA gr. – normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai ir IVB gr. – trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai. Trumpo kirtimo amžius plantaciniai miškų pogrupiui priskiriami miškai, kuriuose, taikant spartaus augimo technologijas, gali būti auginami tos pačios amžiaus klasės greitai augančių medžių rūšių medynai, kurių kirtimo amžius – ne mažesnis kaip 15 metų. Šie miškai gali būti veisimai tik ten, kur miškas neaugo arba plantacinių miškų kirtavietėse, išskyrus ir miško aikšteles, ir laukymes.  Apibendrinant galima pasakyti, kad plantaciniai miškai susiformavusioje natūralaus miško aplinkoje nebus auginami. Tam teks paieškoti žemės ūkiui netinkamų ir nenaudojamų žemių. Daugeliui gali kilti klausimas: ar mūsų miškuose greitai auga vietinių medžių rūšių medynai, pavyzdžiui juodalksnynai ar beržynai, galės būti auginami ir normalaus kirtimo amžiaus, ir plantaciniuose miškuose? Taip, tačiau veisiant šias medžių rūšis plantaciniuose miškuose Miško želdinimo ir žėlimo projekte teks nurodyti, kad šie miško želdinimo plantaciniai miškai, o miškas bus kertamas anksčiau, nei nustatyta IVA grupės miškams. Plantaciniuose miškuose bus galima taikyti įvairesnes miško auginimo technologijas, juos tręšti, veisti įvairių medžių rūšių ne tik augančių Lietuvoje, hibridus. Miškų įstatyme ir nustatyta, kad plantacinius miškus galima kirsti jau nuo 15 metų, tačiau augindami juos medienai, realiai kirsime ne anksčiau kaip po 20 metų. Auginant miško dauginamąją medžiagą plantaciniams miškams veisti, ypač svarbu panaudoti naujausius miško medžių selekcijos pasiekimus.

Nustatyta, kad plantaciniuose miško želdiniuose ir žėliniuose, priskiriamuose IVB grupei, galės būti veisiamos šios medžių rūšys: įvairių rūšių beržai, juodalksniai, baltaksniai, drebulės, tuopos, maumedžiai ir (arba) šių medžių hibridai.

Pastaraisiais metais pasitaikė nemažai atvejų, kai nederlingoje žemėje įveisti plantaciniai miškai buvo tręšiami nuotekų dumblu. Pastebėta atvejų, kad ne visada nuotekų dumblas pagerino plantacinių miško želdinių veisimą, kai kada net pakenkė. Todėl nuostatuose nustatyta, kad tręšiant plantacinius miško želdinius ar žėlinius nuotekų dumblu, teks laikytis aplinkos ministro tvirtinamų Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų LAND -2001, parengti ir su atsakingomis institucijomis suderinti tręšimo planą.

Jei turite savo mišką ir domina miško kainos apskaičiavimas spauskite čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *